Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΒΙΠΑΡ

1η Συνεδρία – Ερευνητική Δραστηριότητα. Κοινωνική και Περιβαλλοντική Πολιτική Επιχειρήσεων και Φορέων

 

ΑΝΚΟ Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Γ. Αμανατίδης

Καινοτόμες προσεγγίσεις στα πλαίσια της LEADER. Επιχειρηματικά σενάρια για την αξιοποίηση του εργοστασίου τέφρας

Παρουσιαση

 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ Εταιρεία Επεξεργασίας Μετάλλων Α.Ε. – Α. Στρατής

Η ευκαιρία της ανακύκλωσης στη βιομηχανία

Παρουσιαση

 

Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε. – Δ. Μπουφούνος

Η προσπάθεια για την αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη

Παρουσιαση

 

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. – Μ. Χανιωτάκης

Προσπάθειες για χρήση εναλλακτικών υλικών στον Τιτάνα

Παρουσιαση

 

Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ – Γ. Μαλιόγλου

Το πρόγραμμα της ΑΓΕΤ Ηρακλής, ως μέλους του ομίλου LAFARGE, για αειφόρο ανάπτυξη

Παρουσιαση

 

ΕΚΕΠΥ – Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων – Κ. Στουρνάρας

Περιβαλλοντική Έρευνα & Τεχνολογική Καινοτομία στην ΕΚΕΠΥ

Παρουσιαση

 

ΙΤΕΣΚ – Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων – Ν. Κούκουζας

Παρουσιαση

 

2η Συνεδρία – Περιβάλλον, Νομοθεσία, Οικονομία

 

Δ. Λάππας

Περιβαλλοντική πολιτική της ΔΕΗ

Παρουσιαση

 

H.-J. Feuerborn

Coal combustion products and REACH

Πληρεσ Κειμενο

 

H.-J. Feuerborn

Calcareous Ash in Europea reflection on technical and legal issues

Πληρεσ Κειμενο

 

Ε. Παπαδάκης

Χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων και τεχνικών για μείωση του περιβαλλοντικού κόστους των κατασκευών

Πληρεσ Κειμενο

 

Ζ. Ρίζου, Δ. Σιδηρόπουλος

Κοινωνικοοικονομοτεχνικές πλευρές της αξιοποίησης των παραπροϊόντων της ΔΕΗ

Πληρεσ Κειμενο

 

Ι. Αποστολίδης, Ν. Ορφανίδου, Ε. Ουζουνίδου, Κ. Χατζόπουλος

Η παραγωγή αξιοποιήσιμων προϊόντων από τα παραπροϊόντα και τα μπάζα στον Τρανόβαλτο

Παρουσιαση

 

3η Συνεδρία – Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στην Οδοποιία

 

Β. Τρύφωνα

Νομοθετικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των βιομηχανικών παραπροϊόντων

Παρουσιαση

 

H.-J. Feuerborn, W. Weingart

Calcareous fly ash in hydraulic road binders - long term observation on existing roads versus laboratory test

Πληρεσ Κειμενο

 

Τ. Szczygielski

Standardization of combustion products for road construction in Poland

Πληρεσ Κειμενο

 

Ε. Αναστασίου, Ι. Παπαγιάννη

Οικονομικό σκυρόδεμα δαπέδων και οδοστρωμάτων

Πληρεσ Κειμενο

 

Ο.Κ. Καρακάση, Α. Μουτσάτσου, Ν. Γιαννακέας, Σ. Κόλλιας

Αξιοποίηση στην οδοποιία μείγματος λιγνιτικής ιπτάμενης τέφρας και οργανικού ρυπαντή

Πληρεσ Κειμενο

 

Ι. Παπαγιάννη, Ε. Παπαβασιλείου, Ι. Τραγόπουλος, Σ. Σελεβός

Η ιπτάμενη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων

Πληρεσ Κειμενο

 

Ι. Παπαγιάννη, Μ. Παπαχριστοφόρου, Γ. Στρατής, Κ. Ζωγράφος

Υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα δαπέδων με αδρανή σκωρίας και ίνες χάλυβα

Πληρεσ Κειμενο

 

Ι. Παπαγιάννη, Ε. Αναστασίου

Έλεγχος οδοστρώματος από σκυρόδεμα με σκωριοαδρανή μετά από 7 χρόνια λειτουργίας

Πληρεσ Κειμενο

 

4η Συνεδρία – Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων

 

M. Kühn

Utilization of steelworks slags, dust and sludges

Πληρεσ Κειμενο

 

Ι. Βαγγελάτος, Ι. Ποντίκης, Δ. Μπουφούνος, Γ.Ν. Αγγελόπουλος

Αξιοποίηση σιδηραλουμίνας στην παραγωγή μπελιτικού τύπου «πράσινων» τσιμέντων

Πληρεσ Κειμενο

 

Ι. Λιάπης, Χ. Στρατής

Η πρόοδος στην ανακύκλωση βιομηχανικών παραπροϊόντων

Πληρεσ Κειμενο

 

E. Bernardo, L. Esposito, E. Rambaldi, A. Tucci, Ι. Ποντίκης, Γ.Ν. Αγγελόπουλος

Πυροσυσσωμάτωση υαλοποιημένων αποβλήτων προς παραγωγή υαλο-κεραμικών

Πληρεσ Κειμενο

 

Α. Μουτσάτσου, Β. Καραγιάννης, Ε. Κατσίκα

Μικροδομή πυροσυσσωματωμένων τεφρών καύσης λιγνίτη

Πληρεσ Κειμενο

 

Σ.Κ. Αντίοχος, Δ. Μπριασούλης, Μ. Χισκάκης, Φ. Θεολόγος, Κ. Παπάδη

Η χρήση αγροτικών πλαστικών αποβλήτων (APW) ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία

Πληρεσ Κειμενο

 

Γ. Μπατής, Π. Πανταζοπούλου

Εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης των αποβλήτων κοιτάσματος πορφυρίτη Χαλκιδικής στην τσιμεντοβιομηχανία

Πληρεσ Κειμενο

 

Χ.-Τ. Γκαλμπένης, Σ. Τσίμας

Εναλλακτικές πρώτες ύλες στη βιομηχανία τσιμέντου για την παραγωγή κλίνκερ

Πληρεσ Κειμενο

 

5η Συνεδρία – Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων

 

Ι. Ποντίκης, R. Iacobescu, Χ. Ραθώση, Α. Χριστογέρου, Γ.Ν. Αγγελόπουλος

Συνδυαστική χρήση αποβλήτων για την παραγωγή πλακιδίων επίστρωσης

Πληρεσ Κειμενο

 

Θ. Παπαδέλης, Γ. Χατζηφώτης, Α. Καστανάκη, Δ. Σωτηρόπουλος

Ιπτάμενη τέφρα: ένα παραπροϊόν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικούς ΑΗΣ

Παρουσιαση

 

Π. Πιπιλικάκη, Μ. Χανιωτάκης

Μελέτη της διαστολής τσιμέντων με αυξημένο ποσοστό ιπτάμενης τέφρας

Πληρεσ Κειμενο

 

I. Kourti, C.R. Cheeseman

Properties and microstructure of lightweight aggregate produced from lignite coal fly ash and recycled glass

Πληρεσ Κειμενο

 

Μ.Μ. Δαρδαβίλα, Μ. Ζερβάκη, Σ. Τσίμας

Ελληνικές υγρές τέφρες: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές αξιοποίησης

Πληρεσ Κειμενο

 

Α. Μουτσάτσου, Γ.Σ. Ίτσκος, Ν. Κούκουζας, Π. Βουνάτσος

Μελέτη ιδιοτήτων σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας αλουμινίου με υλικό πλήρωσης ιπτάμενη τέφρα λιγνίτη

Πληρεσ Κειμενο

 

Σ. Ίτσκος. Γ.Σ. Ίτσκος, Ν. Κούκουζας

Επιλογή του βέλτιστου κλάσματος σωματιδίων της λιγνιτικής ιπτάμενης τέφρας στις εφαρμογές της βιομηχανίας τσιμέντου

Πληρεσ Κειμενο

 

Ι. Παπαγιάννη, Φ. Καρκαντελίδου

Μελέτη της συμπεριφοράς και της εργασιμότητας πηγμάτων με ελληνικές ιπτάμενες τέφρες

Πληρεσ Κειμενο

 

6η Συνεδρία – Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων

 

Ν.Σ. Αναγνωστόπουλος, Κ.Κ. Σίδερης, Α.Σ. Γεωργιάδης

Χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων ως λεπτό υλικό πλήρωσης για την παρασκευή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος και η επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στα μηχανικά χαρακτηριστικά του

Πληρεσ Κειμενο

 

Χ.-Τ. Γκαλμπένης, Σ. Τσίμας

Αξιοποίηση οικοδομικών απορριμμάτων στο δομικό τομέα

Πληρεσ Κειμενο

 

Σ. Λυκούδης

Χρήση της απορριφθείσας παιπάλης ασφαλτικού συγκροτήματος ως πληρωτική κονία για αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα – Εφαρμογή στην Εγνατία Οδό

Πληρεσ Κειμενο

 

Π. Πιπιλικάκη, Μ. Χανιωτάκης, Μ. Κατσιώτη

Επίδραση της ιπτάμενης τέφρας στην ανθεκτικότητα σκυροδεμάτων από τεταρτομερή σύνθετα τσιμέντα

Πληρεσ Κειμενο

 

Σ. Λυκούδης, Θ. Κοτρώτσιος

Χρήση ανακυκλωμένων τούβλων ως αδρανή σκυροδέματος

Πληρεσ Κειμενο

 

Μ. Ζερβάκη

Αξιοποίηση απορριπτώμενων υλικών από μονάδες έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων. Πρώτη προσέγγιση

Πληρεσ Κειμενο

 

Σ. Μαυρίδου, Ι. Παπαγιάννη

Χρήση πούδρας ανακυκλωμένων ελαστικών σε επισκευαστικά τσιμεντοκονιάματα

Πληρεσ Κειμενο

 

Σ.Κ. Αντίοχος, Δ. Φίλη, Ε. Παπαδάκης, Α. Κυρίτση, Μ. Τσίμας, Χ.-Τ. Γκαλμπένης, Σ. Τσίμας

Παραγωγή σκυροδέματος με ελληνική τέφρα φλοιού ρυζιού. Προσεγγίσεις και προοπτικές

Πληρεσ Κειμενο

 

7η Συνεδρία – Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων

 

Σ.Κ. Αντίοχος, Σ. Τσίμας

Νέες πρακτικές αναβάθμισης και ενεργοποίησης ελληνικών ιπτάμενων τεφρών για χρήση στο δομικό τομέα

Πληρεσ Κειμενο

 

Ι. Παπαγιάννη, Β. Πάχτα

Ενέματα διαφραγματικών τοίχων με Ελληνική ιπτάμενη τέφρα ΕΙΤ1 και ΕΙΤ2

Παρουσιαση

 

Ι. Παπαγιάννη, Ε. Αναστασίου

Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής με μεγάλη περιεκτικότητα τέφρας ΕΙΤ2 των Ελληνικών Προδιαγραφών

Πληρεσ Κειμενο

 

Σ. Μαυρίδου, Ν. Οικονόμου, Κ. Γιάνναρης, Σ. Παντούλα

Πειραματική προσέγγιση της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών βιομηχανικής επεξεργασίας στην παραγωγή νέου σκυροδέματος – Μέρος Ι

Πληρεσ Κειμενο

 

Α. Μπάτσιος, Ι. Παπαγιάννη, Σ. Μαυρίδου

Δάπεδα σκυροδέματος αθλοπαιδιών με χρήση ανακυκλωμένου ελαστικού. Βιοκινητικές μετρήσεις σε μεγάλης ηλικίας δάπεδα

Πληρεσ Κειμενο

 

Σ. Λυκούδης

Αξιοποίηση της εκπλυθείσας τσιμεντολάσπης ως πληρωτική κονία για SCC

 

Π. Τσικνάκου

Δυνατότητα χρήσης ιπτάμενης τέφρας σε υδροηλεκτρικά έργα ποικίλου μεγέθους

Παρουσιαση

 

Κ. Παπαϊωάννου, Κ. Καραπαντελάκης, Β. Καραγιαννάκη

Χρήση ανεπεξέργαστης ιπτάμενης τέφρας από τους ΑΗΣ της περιοχής Πτολεμαΐδας στις τσιμεντενέσεις στεγανοποίησης του ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα

Παρουσιαση

 

8η Συνεδρία – Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων

 

Γ. Βαρδάκα

Διερεύνηση της προσθήκης οικοδομικών αποβλήτων σε διαπερατά σκυροδέματα. Πρώτη προσέγγιση

Πληρεσ Κειμενο

 

Χ. Γουλόπουλος, Μ. Τζιθριώτης

Εφαρμογή τεφροσκυροδέματος σε φράγματα σκληρού πυρήνα

Πληρεσ Κειμενο

 

Σ. Βαντσιώτης, Ε. Καλομοίρη, Κ. Παπαθανασίου

Μελέτη μιγμάτων ακατέργαστης τέφρας και εδαφικών υλικών

Πληρεσ Κειμενο

 

Σ. Τσίμας

Η σωστή διαχείριση των ιπτάμενων τεφρών ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεύρυνση του ποσοστού αξιοποίησής της

Πληρεσ Κειμενο

 

 

Παρουσιάσεις poster

 

Χ. Ορφανίδου, Σ. Χατζηγιάγκου, Δ. Αγγέλης, Ν. Μπάρκουλα, Ν. Ζωίδης, Θ. Ματίκας

Επίδραση της χρήσης ιπτάμενης τέφρας ως πρόσθετο σε δομικά υλικά – Μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς και μη καταστρεπτικός έλεγχος ποιότητας

 

Σ. Τσίμας, Γ. Βαρδάκα, Μ. Ζερβάκη, Μ.Μ. Δαρδαβίλα, Δ. Μπότσιος, Σ.Κ. Αντίοχος, Χ.-Τ. Γκαλμπένης

Χρήση ιπτάμενων και υγρών λιγνιτικών τεφρών στη βιομηχανία τσιμέντου

 

Χ. Χαραλαμπίδου, Ι. Παπαγιάννη

Μηχανικά χαρακτηριστικά σκυροδέματος με τσιμέντο υψηλής περιεκτικότητας σε τέφρα