Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΒΙΠΑΡ

Κάντε κλικ στον τίτλο για να δείτε την πλήρη εργασία σε μορφή pdf

 

Globalwarming and Role of Supplementary Cementing Materials and Superplasticizers inReducing Greenhouse Gas Emissions

V.M. Malhotra

 

Σταθεροποίηση αργιλικών εδαφικών υλικών με ασβεστούχοιπταμένη τέφρα με ή και χωρίς τσιμέντο. α) Αντοχή σε θλίψη, διάρρηξη και CBR

Σ. Κόλιας, Α.Καραχάλιος

 

Σταθεροποίηση αργιλικών εδαφικών υλικών με ασβεστούχοιπταμένη τέφρα με ή και χωρίς τσιμέντο. β) Αντοχή σε μονοαξονικό εφελκυσμό, σεκάμψη και μέτρο ελαστικότητας

Σ. Κόλιας, Α.Καραχάλιος

 

Υπολογισμός οδοστρωμάτων με σταθεροποιημένη εδαφική στρώση με ιπτάμενη τέφρα και ή χωρίς τσιμέντο

Σ. Κόλιας, Α.Καραχάλιος

 

Βελτίωση – Ενίσχυση Εδαφών με Ενέσεις Αιωρημάτων Λειοτριβημένης Ιπτάμενης Τέφρας

Ι. Μάρκου

 

Μελέτη της πλαστικότητας αργιλούχων μιγμάτων με προσθήκη φερροαλούμινας

Ι. Ποντίκης, Ι. Βαγγελάτος, Γ.Ν. Αγγελόπουλος, H. Lee, U.Kim, W. Carty

 

Χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων για την παρασκευή σκυροδέματος

Κ.Κ. Σίδερης, Δ. Βίτσα, Ι. Παυλοπούλου, Ν. Τσιλιακούδης

 

Έλεγχος καταλληλότητας σκωρίας κάδου ως συμπληρωματικής κονίας για την παραγωγή σκυροδέματος

Ι. Παπαγιάννη, Ε. Αναστασίου

 

Χρήση πρόσθετων υλικών στην παραγωγή εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Ι. Παπαγιάννη, Ε. Αναστασίου

 

Η αξιοποίηση του λεπτοαλεσμένου εγχρώμου υαλοθραύσματος σε δομικά υλικά

Α. Καραμπέρη, Α. Μουτσάτσου

 

Παραγωγή ειδικών σκυροδεμάτων υψηλού οικολογικού προφίλ με τη χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων

Ε. Αναστασίου, Ι. Παπαγιάννη

 

Διερεύνηση της Δυνατότητας Χρήσης Τέφρας Αποτεφρωτήρων στις Κατασκευές

Κ.Κ. Σίδερης, Γ. Μπατής, Ε. Δούδαλη, Σ. Μπουντζή

 

Φυσικοχημηχανικές Ιδιότητες Σκυροδέματος που περιέχει Θερμοπλαστικά Απορρίμματα ως Αδρανή

Στ. Γκαβέλα, Χ. Χατζηφώτη, Ν. Χατζηφώτης, Σ. Κόλιας, Β.Κασελούρη-Ρηγοπούλου

 

Μελέτη μικροδομής τσιμεντοκονιαμάτων τροποποιημένων με φθαρμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Ν. Οικονόμου, Μ. Στεφανίδου, Π. Εσκίογλου, Σ. Μαυρίδου

 

Ιδιότητες και επιτελεστικότητα τριπλών ενεμάτων υδρασβέστου-φυσικής ποζολάνης-τσιμέντου με προσθήκη τεχνητών ποζολανών

Ε. Τουμπακάρη, Χ. Αδάμη, Ε. Βιντζηλαίου

 

Αξιοποίηση παραπροϊόντος ανυδρίτη ως δομικού υλικού

Σ. Κακαλιάς, Σ.Γκογκάκη

 

Γεωπολυμερισμός – Ένας άλλος δρόμος για την αξιοποίηση στερεών βιομηχανικών παραπροϊόντων

Δ. Πάνιας, Ι. Γιαννοπούλου

 

Αξιοποίηση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων για την παραγωγή ροφητικών μέσων και δομικών υλικών

Α. Παπανδρέου, Ε. Mπακέας, Κ.Γ. Στουρνάρας

 

Άλλες αξιοποιήσεις των καταλοίπων βωξίτη

Δ. Μπουφούνος, Δ. Φαφούτης, Η. Περνιεντάκη

 

Παραγωγή ελαφροαδρανών δομικών υλικών από παραπροϊόντα καύσης λιγνίτη Μεγαλόπολης

Ι. Αναγνωστόπουλος, Β. Στιβανάκης, Δ.Κ. Παπαμαντέλλος, Γ.Ν.Αγγελόπουλος

 

Επίδραση Συνθηκών Σκλήρυνσης στα Σταθεροποιημένα /Στερεοποιημένα Παράγωγα: Τσιμέντου, Ζαροσίτη / Αλουνίτη και Λάσπης Βιολογικού Καθαρισμού

Μ. Κατσιώτη, Α. Xειλάς, Α. Γεωργιάδης, Χ. Τέας, Ε.Χανιωτάκης

 

Αξιολόγηση Απενεργοποιημένου Καταλύτη Διεργασιών Πυρόλυσης ως Δευτερεύοντος Υδραυλικού Υλικού

Σ.Κ. Αντίοχος, Ε. Χουλιάρα, Δ. Μπελεκούκιας, Δ. Λαμπρινούδηςκαι Σ. Τσίμας

 

Χρήση σκωριών χαλυβουργίας στην παραγωγή κυβόλιθων οδοστρωσίας

Ι. Παπαγιάννη, Ε. Αναστασίου, Δ. Ζάμπογλου, Μ. Χαριτάκης

 

Εναλλακτικά καύσιμα στην παραγωγική διαδικασία τσιμέντου

Χ. Τέας, Β. Καλημέρης, Φ. Ριζιώτη, Ε. Χανιωτάκης

 

Αξιοποίηση φερροαλούμινας στην βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου

Ι. Βαγγελάτος, Ι. Ποντίκης, Β. Στιβανάκης, Γ.Ν. Αγγελόπουλος

 

Χρήση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων για την Παρασκευή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος

Κ.Κ. Σίδερης, Κ. Γκυζάς, Ε. Διχάλα, Π. Κατσάνης, Β. Στρατηγόπουλος

 

Βελτιστοποίηση θειικών σε τσιμέντα που περιέχουν ορυκτές και εναλλακτικές α΄ ύλες

Δ. Τσαματσούλης

 

Χρήση περλιτικών απορρίψεων στην παραγωγή τσιμέντου και κονιαμάτων

Δ. Φραγκούλης, Χ. Τέας, Δ. Παπαγεωργίου, Ε. Χανιωτάκης

 

Χρήση σκωριών χαλυβουργίας στην δομική βιομηχανία και στις οδικές κατασκευές

Δ. Παπαρρήγας

 

Χρήση θραυστού κεραμικού υλικού για την παραγωγή έγχρωμων κονιαμάτων και ενεμάτων

Ι. Παπαγιάννη, Μ. Στεφανίδου, Β. Πάχτα

 

Δυνατότητες υποκατάστασης γύψου από βιομηχανικά παραπροϊόντα

Γ. Τζουβαλάς, Ε. Χανιωτάκης, Ν. Δερματάς, Γ. Ράντης, Σ.Τσίμας

 

Αξιοποίηση σκωρίας ηλεκτροκαμίνων

Ε. Φρογουδάκης, Υ. Κυριλλίδη

 

Έλεγχος πιλοτικού οδοστρώματος με τσιμέντο-τεφροσκυρόδεμα 5 χρόνια μετά την κατασκευή του

Ι. Παπαγιάννη, Χ. Βασιλόπουλος, Γ. Κουτσός, Ε. Αναστασίου

 

Ποσοτική συγκριτική αξιολόγηση διαφόρων βιομηχανικών παραπροϊόντων ως πρόσθετα σκυροδέματος

Ε.Γ. Παπαδάκης, Μ. Ευσταθίου

 

Μελέτη εψησιμότητας φαρίνας τσιμέντου που περιέχει οικοδομικά απορρίμματα για την παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου

Χ.-Τ. Γκαλμπένης, Α. Μιχαλίτση, Σ. Τσίμας

 

Κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση σκωριών χαλυβουργίας ως αδρανών στην παραγωγή σκυροδέματος

Ε. Αναστασίου, Ι. Παπαγιάννη

 

Εγκατάσταση επεξεργασίας αλουμινικής τέφρας, αδρανοποίηση και ανακύκλωση μετάλλου και αλάτων

Α. Βέργος, Α. Βέργου

 

Διαχείριση των Οικοδομικών Απορριμμάτων: Η Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα

Χ.-Τ. Γκαλμπένης, Σ. Τσίμας

 

Σχέδιο Προδιαγραφών για τη Χρήση Τέφρας στο Σκυρόδεμα

Ν. Κοϊμτσίδης

 

Τεχνικές, Οικονομικές και Περιβαλλοντικές εμπειρίες και συμπεράσματα, από τη χρήση Επεξεργασμένης Ιπτάμενης Τέφρας για την κατασκευήτου Φράγματος Πλατανόβρυσης στον ποταμό Νέστο

Ι. Στεφανάκος, Π. Τσικνάκου

 

Εναλλακτικοί τρόποι αναβάθμισης και αξιοποίησης Ελληνικών ιπταμένων τεφρών μη συμμορφούμενων με το Εθνικό Σχέδιο προδιαγραφών

Σ.Κ. Αντίοχος, Σ. Τσίμας

 

Οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της χρήσης ιπτάμενης τέφρας για την παραγωγή τσιμεντοπροϊοντων

Ε. Τσικαρδάνη, Ν. Κούκουζας, Εμ. Κακαράς

 

Οφέλη από την λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας της ιπτάμενης τέφρας

Ε. Τσικαρδάνη, Ν. Κούκουζας, Εμ. Κακαράς

 

Παραπροϊόντα στη Δόμηση. Ιπτάμενη τέφρα: βιομηχανικό απόβλητο ή παραπροϊόν?

Σ. Ίτσκος

 

Διαχείριση ιπτάμενης τέφρας ΔΕΗ. Ουτοπία ή πραγματικότητα?

Σ. Τσίμας, Α. Μουτσάτσου-Τσίμα

 

Χρήση μεταλλουργικής σκωρίας στην κατασκευή αντιολισθηρών ψυχρών λεπτοταπήτων

Ν. Οικονόμου, Π. Εσκίογλου