Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Εργασίες - Παρουσιάσεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για μηχανικούς: Οδοστρώματα από σκυρόδεμα, Θεσσαλονίκη 4-8 Δεκεμβρίου 2006

“Οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική θεώρηση” Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

"Οδοστρώματα με στρώσεις από κατεργασμένα με υδραυλικές κονίες αδρανή ή εδαφικά υλικά"  Σ. ΚΟΛΙΑΣ - Μ. ΚΑΤΣΑΚΟΥ

“Σχεδιασμός Σκυροδεμάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και ανθεκτικότητα των σκυρ/των αυτών” Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

"Υλικά σκυροδέματος οδοστρωμάτων - δαπέδων: Αδρανή"  Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

"Παράδειγμα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242"  Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

"Ειδικές υδραυλικές κονίες οδοστρωμάτων"  Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ