Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
 
Συνέδρια-Σεμινάρια
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Επιστημονικά συνέδρια

Τίτλος συνεδρίου:

Concrete Solutions 2016

Διάρκεια:

20-22 Ιουνίου 2016

Τόπος:

Θεσσαλονίκη

Φορέας:

Concrete Solutions

Website:

http://www.concrete-solutions.info/

 

Τίτλος συνεδρίου:

 

Thirteenth International Conference on Recent Advances in Concrete Technology and Sustainability Issues

Διάρκεια:

14-17 Ιουλίου 2015

Τόπος:

Οτάβα, Καναδάς

Φορέας:

International Conferences

Website:

http://www.intconference.org/

 

Τίτλος συνεδρίου:

World of Coal Ash - WOCA 2015

Διάρκεια:

4-8 Μαΐου 2015

Τόπος:

Downtown Nashville, U.S.A

Φορέας:

ACAA - CAER

Website:

http://www.worldofcoalash.org/