Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
 
 
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Τοποθεσία

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ

7 – 8 Οκτωβρίου 2019

 

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.
3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη

546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ