Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
 
 
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Πληροφορίες εγγραφών

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: "Αξιοποίηση Παραπροϊόντων στη δόμηση"


Κόστος συμμετοχής στο συνέδριο:

Μηχανικοί 80€

Μέλη ΕΒΙΠΑΡ 60€

Φοιτητές 20€

Για εγγραφή παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλετε στο info@evipar.org.


Φόρμα εγγραφής