Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Γενική συνέλευση της ΕΒΙΠΑΡ στις 28/02/2004

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

            Καλούνται τα μέλη της ΕΒΙΠΑΡ σε γενική συνέλευση στις 28/2/2004, ημέρα Σάββατο, στην Κοζάνη – Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας (Μπουσίου  και Εστίας 3) και ώρα 4μ.μ.

 

Θέματα:

-         Έναρξη εργασιών – Δημοσιοποίηση

-         Συνδρομές μελών

-         Παρουσίαση του site

-         Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

-         Ενημέρωση

 

Πληροφορίες:

Εργαστήριο Δομικών Υλικών Α.Π.Θ.

Τηλ. 2310/995699  κα  Δ. Πάσιου

 

 

 

                                             Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                          

                                                        Ιωάννα Παπαγιάννη