Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΒΙΠΑΡ

Κάντε κλικ στον τίτλο για να δείτε την πλήρη εργασία σε μορφή pdf

 

Αξιοποίηση σκωρίας ηλεκτροκαμίνων σιδηρονικελίου ως συστατικού στην παραγωγή τσιμέντου

Μπεάζη-Κατσιώτη Μ., Κατσιώτης Ν., Ρισκάκης Χ., Κατσιώτης Μ.Σ.

 

Αξιοποίηση της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων της Γ.Μ.Ε.Ε. ΛΑΡΚΟ ως υλικό παθητικής πυροπροστασίας σε σήραγγες

Σακκάς Κ.Μ., Νομικός Π., Σοφιανός Α., Πάνιας Δ.

 

Εισαγωγή σκωριών EAFS στο μίγμα Α! υλών για την παράγωγη τσιμέντων μπελιτικού τύπου

Κουμπούρη Δ., Χριστογέρου Α., Αγγελόπουλος Γ.Ν.

 

Ανάπτυξη και έλεγχος κονιαμάτων με αυξημένα πυράντοχα και θερμομονωτικά χαρακτηριστικά

Μωυσιάδης Σ., Παπαχριστοφόρου Μ.

 

Μέθοδοι εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από τη διάθεση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων

Τσιρίδης Β., Νταρακάς Ε., Πεταλά Μ., Κούγκολος Α.

 

Αξιοποίηση τέφρας φλοιού ρυζιού στη παραγωγή κονιαμάτων & σκυροδέματος υψηλής ανθεκτικότητας και χαμηλού περιβαλλοντικού κόστους

Λίτος Λ., Πιστιόλας Α., Πιστιόλας Κ., Sousa-Coutinho J., Τάπαλη Τ.Γ., Παπαδάκης Ε.Γ.

 

Μελέτη της ανθεκτικότητας σε κύκλους ψύξης-απόψυξης διαπερατού σκυροδέματος με παραπροϊόντα και οικοδομικά απόβλητα

Βαρδάκα Γ., Μπαϊράμης Χ., Λεπτοκαρίδης Χ., Τσίμας Σ.

 

Η μεταβλητότητα των ελληνικών ιπτάμενων τεφρών. Εκτιμήσεις για την εξέλιξή τους στο μέλλον

Καστανάκη A., Σωτηρόπουλος Δ., Παπαδοπούλου E.

 

Ενίσχυση κονιαμάτων βασισμένων στην άσβεστο με ίνες ξύλου και κάνναβης

Στεφανίδου Μ., Μπουσνάκη Ε., Σφουγγάρης Κ.

 

Εφαρμογή της μεθόδου taguchi στην συνδυασμένη επίδραση τσιμεντολάσπης και ασβεστολιθικής παιπάλης σε τσιμεντοκονιάματα

Ζερβάκη Μ., Τσαγγάρης Γ., Λεπτοκαρίδης Χ., Τσίμας Σ.

 

Διερεύνηση δυνατότητας χρήσης ιπτάμενης τέφρας από μεικτή καύση λιγνίτη / βιομάζας ως συστατικό τσιμέντου

Καραμπίνης Ε., Γραμμέλης Π., Ίτσκος Γ., Κακαράς Ε., Ζερβάκη Μ., Τσίμας Σ.

 

Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη πολυστερίνη ως παραπροϊόν κατά την παραγωγική της διαδικασία

Μαυρίδου Σ., Οικονόμου Ν., Χατζηάστρου Χ.

 

Αξιοποίηση υπολειμμάτων εξόρυξης δολομίτη

Φαρμάκη Σ., Βορρίση Ε., Καρακάση Ό., Μουτσάτσου Α.

 

Υαλοθραυσμα: ενεργό ή αδρανές παραπροϊόν

Δρόσου Χ.Α., Ανοικτομάτη Ε., Μουτσάτσου Α.

 

Χρήση σκωριών χαλυβουργίας ως λεπτό υλικό πλήρωσης αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος

Σίδερης Κ.Κ., Μανίτα Π.

 

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland

Κουμπούρη Δ., Χριστογέρου Α., Αγγελόπουλος Γ.Ν.

 

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των ρευστοποιητών σε πήγματα τσιμέντου με ιπτάμενη τέφρα Μεγαλόπολης

Παπαγιάννη Ι., Καρκαντελίδου Φ.

 

Παρασκευή συνθέτων υλικών κραμάτων Al-ιπτάμενων τεφρών

Ίτσκος Γ., Μουτσάτσου Α., Κούκουζας Ν., Βασιλάτος Χ., Rohatgi P.K.

 

Χρήση σκωρίας κάδου στο ΑΣΣ και εφαρμογή στο υβριδικό ενεργειακό έργο της Ικαρίας

Παπαγιάννη Ι., Αναστασίου Ε., Σιαφάκα Ε.

 

Μελέτη της συμπεριφοράς των πηγμάτων ασβεστούχων ιπτάμενων τεφρών με τη μέθοδο του γεωπολυμερισμού

Κονοπίση Σ., Παπαγιάννη Ι., Γεωργιάδη Α., Μπράντζου Ε.

 

Παραγωγή ωμοπλίνθων με τη χρήση ιπτάμενης τέφρας και ερυθράς ιλύος

Αναστασίου Ε., Παπαγιάννη Ι., Αβορίτης Μ.

 

Σύνταξη και τιμολόγηση άρθρων για κυλινδρούμενα σκυροδέματα με τη χρήση ιπτάμενης τέφρας

Χριστοπούλου Π., Αναστασίου Ε., Κοϊμτσίδης Ν.

 

Αξιοποίηση τέφρας φλοιού ρυζιού στη παραγωγή κονιαμάτων & σκυροδέματος υψηλής ανθεκτικότητας και χαμηλού περιβαλλοντικού κόστους

Λίτος Λ., Πιστιόλας Α., Πιστιόλας Κ., Sousa-Coutinho J., Τάπαλη Τ.Γ., Παπαδάκης Ε.Γ.