Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Πιλοτική κατασκευή δρόμου στη Χαλκιδική

 

Περιγραφή έργου:

 

Κατασκευή δασικού δρόμου που συνδέει την μονάδα της Εταιρείας Σκυρόδεμα Χαλκιδικής Α.Ε. στο Κασσανδρινό Χαλκιδικής με τη Νομαρχιακή Οδό Κρυοπηγής-Κασσανδρινού, συνολικού μήκους 240m και πλάτους 7m.

 

 

Περίοδος κατασκευής:

 

Η σκυροδέτηση έγινε τμηματικά σε δύο ημέρες, η πρώτη στις 28/07/2001 και η δεύτερη στις 11/08/2001. Η συντήρηση του σκυροδέματος άρχισε 60min μετά την σκυροδέτηση, διάρκεσε έως την επομένη το μεσημέρι στις 13:00 συνεχώς και έγινε με καταβροχή. Ο μέσος χρόνος καταβροχής ήταν 24 ώρες.

 

 

Χαρακτηριστικά εφαρμογής:

 

 • Χρήση αδρανών σκωρίας για την κατασκευή υπόβασης πάχους 20cm
 • Χρήση αδρανών σκωρίας για την κατασκευή της στρώσης κυκλοφορίας
 • Χρήση Ιπτάμενης Τέφρας σε αντικατάσταση του τσιμέντου σε ποσοστά 40-60%
 • Χρήση αλεσμένης σκωρίας σε αντικατάσταση του τσιμέντου σε ποσοστό 20%

 

 

Χαρακτηριστικά των συνθέσεων σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκαν:

 

Σύνθεση σκυροδέματος

 

Σύνθεση 1

 

Σύνθεση 2

Σύνθεση 3

Άμμος ποταμού (kg/m3)

641

-

-

Αδρανή σκωρίας (kg/m3)

1649

2512

2512

Τσιμέντο τύπου CEM I42,5 (kg/m3)

140

112

112

Ιπτάμενη Τέφρα (kg/m3)

140

168

112

Αλεσμένη σκωρία (kg/m3)

-

-

56

Νερό (kg/m3)

177

180

180

Πρόσθετα (lt/m3)

1,2

2

2,2

 

 

Παρατηρήσεις:

 

 • Ο δρόμος και στις δύο σκυροδετήσεις δόθηκε στην κυκλοφορία μετά από περίπου 34 ώρες.
 • Από 11/08/2001 έως 21/09/2001 η μονάδα παρήγαγε 6.150 κ.μ. σκυροδέματος, και ο δρόμος δέχθηκε 57.790 τόνους, κατά μέσο όρο 1.992,75 τόνους ανά εργάσιμη ημέρα.
 • Παρόλο που ο δρόμος δόθηκε πολύ σύντομα σε κυκλοφορία και με μεγάλα φορτία, δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα.
 • Χαρακτηριστικό ήταν ότι ο χρόνος έναρξης πήξης των σκυροδεμάτων ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που εμφανίζουν τα συνήθη σκυροδέματα από τσιμέντο, λόγω της συμμετοχής της ιπτάμενης τέφρας. Μεγαλύτερο χρόνο πήξης παρουσίασε το σκυρόδεμα με την σύνθεση Νο3 (συμμετοχή φαρίνας σκωρίας).
 • Στην επιφάνεια  του  οδοστρώματος δεν  δημιουργήθηκε  σκόνη,   όπως  δεν παρατηρήθηκαν «λεκέδες» καφέ χρώματος.
 • Μακροσκοπικά δια γυμνού οφθαλμού δεν μπορεί να αναγνωριστεί η διαφορά από τα συνήθη σκυροδέματα, ενώ το χρώμα είναι το γνωστό χρώμα του σκυροδέματος.
 • Μόνο το σκυρόδεμα της Νο3 σύνθεσης (συμμετοχή φαρίνας σκωρίας) εμφανίζει πιο σκούρο χρώμα.

 

 

Φωτογραφίες:

 

 

 

 Κατασκευή υπόβασης

 

 

 

 Διάστρωση σκυροδέματος

 

 

Συμπύκνωση σκυροδέματος

 

 

 

Τελική φάση κατασκευής