Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ

Θεσσαλονίκη 24-26 Νοεμβρίου 2005, Αμφιθέατρο "Αλέξανδρος Τσιούμης", Κτίριο Τοπογράφων

Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης