Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ4ο Πανελλήνιο Συνέδριο:
"Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη δόμηση"
 
Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ‘Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων
στη Δόμηση’ διοργανώνεται από τη Μη Κερδοσκοπική Επιστημονική
Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Εφαρμογών Βιομηχανικών Παραπροϊόντων (ΕΒΙΠΑΡ)
σε συνεργασία με το ΤΕΕ / Τμήμα Δ. Μακεδονίας και την ΑΝΚΟ Αναπτυξιακή Δ. Μακεδονίας Α.Ε.
 
Το Συνέδριο λαμβάνει χώρα για τέταρτη συνεχόμενη φορά, μετά την
επιτυχία των προηγούμενων Συνεδρίων το Νοέμβριο 2005, τον Ιούνιο 2009 και το Σεπτέμβριο 2012.
Στο φετινό Συνέδριο συμμετέχουν ως εισηγητές, εκτός των Ελλήνων
και διακεκριμένοι επιστήμονες από Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα και Οργανισμούς.
 
Η Οργανωτική Επιτροπή προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την
υποβολή άρθρων και συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ‘Αξιοποίηση
Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση’ που θα διεξαχθεί στις 11-12 Ιουνίου 2015
στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.
 
Το συνέδριο απευθύνεται σε:
- Ερευνητές
- Επαγγελματίες μηχανικούς
- Εκπροσώπους του Επιχειρηματικού κλάδου
- Υπεύθυνους Δημοσίων φορέων για κατασκευαστικά έργα
- Φοιτητές