Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Παρουσιάσεις Σεμιναρίου

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για μηχανικούς: Οδοστρώματα από σκυρόδεμα, Αθήνα 3-6 Νοεμβρίου 2008

“Οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική θεώρηση” Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

“Σχεδιασμός σκυροδεμάτων οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και ανθεκτικότητα των σκυρ/των αυτών” Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

"Υλικά σκυροδέματος οδοστρωμάτων - δαπέδων: Αδρανή και εναλλακτικές κονίες" Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

"Υπολογισμός δύσκαμπτων οδοστρωμάτων" Σ. ΚΟΛΙΑΣ

"Οι υδραυλικέςκονίες για χρήση στην οδοποιία και το πρότυπο EN 13282" Δ. ΤΣΑΜΑΤΣΟΥΛΗΣ

"Οδοστρώματα με στρώσεις από κατεργασμένα με υδραυλικές κονίες αδρανή ή εδαφικά υλικά" Σ. ΚΟΛΙΑΣ

"Ψυχρή επιτόπου ανακλύκλωση οδοστρωμάτων με τσιμέντο" Μ. ΚΑΤΣΑΚΟΥ

"Μηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωμένων με τσιμέντο αμμοχάλικων και φρεζαρισμένων ασφαλτομιγμάτων" Μ. ΚΑΤΣΑΚΟΥ