Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

3η Ημερίδα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί (με έρευνες πάνω από 50 χρόνια) και έχει αποδειχθεί και στην πράξη με την κατασκευή του φράγματος της Πλατανόβρυσης ότι η ασβεστούχα τέφρα που παράγεται στην Πτολεμαίδα (80% της συνολικής ελληνικής τέφρας), μπορεί να αξιοποιηθεί με τεχνικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στο δομικό τομέα.

Για την αξιοποίηση αυτή είναι απαραίτητες οι προδιαγραφές για την υψηλού ασβεστίου ιπτάμενη τέφρα, το ολοκληρωμένο και αποδεκτό από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, σχέδιο των οποίων παρουσιάσθηκε κατά την διάρκεια της ημερίδας.

Η αξιοποίηση αυτή συναρτάται με την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της τέφρας που περιλαμβάνει την προεπιλογή τους και την χρησιμοποίηση του συγκροτήματος άλεσης-κατεργασίας τέφρας που υπάρχει στην Πτολεμαίδα. Για το σύστημα αυτό είναι δεδομένη η εμπειρία από την περίοδο κατασκευής του φράγματος.

Υπάρχει δηλωμένο ενδιαφέρον από βιομηχανίες προϊόντων σκυροδέματος της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης και από κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάληψη δημοσίων έργων για την αγορά κατάλληλης για προϊόντα και έργα, ιπτάμενης τέφρας.

Υπάρχει δεδομένη η θετική θέση όλων των πτερύγων της Βουλής και επιπλέον η διαπίστωση ότι το σχέδιο αυτό ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη της ΔΜ και θα πρέπει η πρόταση για συνολική αξιοποίηση της τέφρας να ενταχθεί στις προτάσεις για το 4° ΚΠΣ

Αναμένεται η δραστηριοποίηση της ΔΕΗ η οποία ως παραγωγός θα πρέπει να διαδραματίσει ένα περισσότερο ενεργητικό ρόλο όσον αφορά την αξιοποίηση ενός προϊόντος της και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που της δίνεται συμπράττοντας στην δημιουργία καινούργιων μεικτών επιχειρήσεων.