Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Υποβολή Άρθρων


 
Η υποβολή άρθρων γίνεται ηλεκτρονικά στο info@evipar.org
 
Για τη συγγραφή του άρθρου θα πρέπει να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες.
 
Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε το σχετικό πρότυπο εργασίας.