Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

ΤοποθεσίαΚέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.
3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ