Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Επιστημονική Επιτροπή- Ι. Παπαγιάννη, Πρόεδρος ΕΒΙΠΑΡ, Καθηγήτρια ΑΠΘ

- Σ. Τσίμας, Αντιπρόεδρος ΕΒΙΠΑΡ, Καθηγητής ΕΜΠ

- Α. Μουτσάτσου, Καθηγήτρια ΕΜΠ

- Κ. Σιδέρης, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

- Ε. Παπαδάκης, Αν. Καθηγητής ΠΠ

- Ε. Χανιωτάκης, ΤΙΤΑΝ ΑΕ

- Σ. Τσιβιλής, Καθηγητής ΕΜΠ

- Ε. Αναστασίου, ΕΒΙΠΑΡ, Λέκτορας ΑΠΘ

- Ε. Μπαδογιάννης, Λέκτορας ΕΜΠ