Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Οργανωτική Επιτροπή- Ι. Παπαγιάννη, Πρόεδρος ΕΒΙΠΑΡ, Καθηγήτρια ΑΠΘ

- Σ. Τσίμας, Αντιπρόεδρος ΕΒΙΠΑΡ, Καθηγητής ΕΜΠ

- Α. Χασιώτης, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ

- Α. Στρατής, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ

- Ε. Χανιωτάκης, ΤΙΤΑΝ ΑΕ

- Δ. Μαυροματίδης, Πρόεδρος ΤΕΕ / ΔΜ

- Ν. Κοϊμτσίδης, τ. Πρόεδρος ΤΕΕ / ΔΜ

- Κ. Μιχαηλίδης, Πρόεδρος ΑΝΚΟ

- Ε. Αναστασίου, ΕΒΙΠΑΡ, Λέκτορας ΑΠΘ

- Β. Πάχτα, ΑΠΘ