Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

ΑντικείμενοΣτόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της έρευνας και των εφαρμογών
των βιομηχανικών παραπροϊόντων σε έργα σκυροδέματος, υπό το πρίσμα της οικονομικής
ύφεσης και της μέριμνας για την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Τα σημαντικότερα βιομηχανικά παραπροϊόντα στον Ελληνικό χώρο είναι: ιπτάμενες τέφρες και λοιπά
παραπροϊόντα των λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ (ανυδρίτης γύψου, τέφρα πυθμένα), σκωρίες
χαλυβουργίων, ερυθρά ίλυς από την επεξεργασία βωξίτη για την παραγωγή αλουμινίου,
παραπροϊόντα βιομηχανίας μαρμάρου, ανακυκλώσιμα οικοδομικά -
ασφαλτικά απορρίμματα, τέφρα ρυζιού, ανακυκλωμένο ελαστικό, αγροτικά - πλαστικά
απόβλητα, παραπροϊόντα βιομηχανίας σκυροδέματος όπως τσιμεντολάσπη και άλλα.
 
Παρά τις Ερευνητικές προσπάθειες, η αξιοποίηση των βιομηχανικών παραπροϊόντων είναι σχετικά μικρή,
κυρίως λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, τεχνικών προδιαγραφών, οικονομικο-τεχνικών μελετών και
πολιτικής προώθησης. Στο Συνέδριο ερευνητές και ενδιαφερόμενοι χρήστες θα συζητήσουν τα θέματα
που εμποδίζουν την ανάπτυξη της αγοράς των παραπροϊόντων.
 
Επιστημονικά θέματα Συνεδρίου:
- Ελληνικά Βιομηχανικά Παραπροϊόντα
- Παραγωγή - Διαχείριση - Νομοθετικά πλαίσια - Διεθνής Εμπειρία
- Έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση τους στη Δόμηση
- Εφαρμογές-Κριτήρια Επιλογής
- Κανονισμοί - Τεχνικές Προδιαγραφές
- Οικονομικο-τεχνική προσέγγιση και Περιβαλλοντικές διαστάσεις (Αποτίμηση κύκλου ζωής και κόστους)